Olofs Dagar
eller en småbondes liv i början av 1900-talet
Utdrag ur Olof Larssons dagbok åren 1901 - 1918

av Sven-Olov Larsson

 

Bild från bokens baksida


Inledning  (från boken)

Meningen med denna skrift, är att ge eftervärlden en uppfattning om hur en bonde med familj levde på en liten lantgård i nordöstra Västmanland för nära ett hundra år sedan. Alltså i början av 1900-talet.

När jag nu här, något förenklat, men ändock så ingående som möjligt, utan att för den skull riskera att bli tjatig

och ointressant, här återger min Farfars, Olof Larssons anteckningar i dagböcker och kassaböcker, gör jag detta för att ge en så tydlig bild som möjligt, av hur Olof och hans familjs liv gestaltade sig. Samtidigt kan här speglas den tidens vardagsliv på landsbygden.

Genom Olofs noggranna dagboks- och kassaboks anteckningar, får vi också en bra bild av dåtidens priser, arbetsuppgifter, m.m.

Olof Larssons anteckningar är från tiden 1901 - 1918, med undantag för år 1907, som det helt saknas anteckningar ifrån.

Sven-Olov Larsson 


Vem var Olof Larsson? (från boken)

Olof föddes den 16 augusti 1875 i Malung. Hans föräldrar, Grönlok-Lars Olsson, född den 25 augusti 1835, och Haltnis-Anna Ersdotter, född den 11 september 1840, bodde vid denna tiden på gården Grönlok i Nordanåkers by i Yttermalung i Malungs Socken. Olof hade tre äldre systrar, som alla dog i unga år. Dessa var, Kristina, f.5/6 1868, död i Möklinta den 23/2 1892, Anna, f. 27/41871, död samma dag. Maria, f. 4/1 1873, död d.5/3 1874.

På den lilla gården Grönlok kunde ingen barnfamilj försörja sig enbart på vad den gav, om man inte som Lars Olsson även var skogsförman vid Stora Kopparbergs Bergslags AB. Dessutom arrenderade han bara gården, som ägdes av Korsnäsbolaget, som för övrigt ägde de flesta gårdarna i trakten. Var man intresserad av jordbruk, var denna trakt inte särskilt lämplig. Meterologen Ångström, anser att Malung, och över huvud taget hela Västerdalarna karakteriseras av en klimattyp, vars framträdande drag, är den stora skillnaden mellan sommar- och vintertemperaturer. I praktiken blir sådana områden, känsliga faktorer för växternas trivsel.

Som så många andra personer, utflyttade även familjen Olsson år 1889 från Malung. Den 8 november 1889 köptes en jordbruksfastighet i Östankils by i Möklinta Socken ...