Sixten Larssons
dagboksanteckningar och brev från finska vinterkriget och beredskapstiden

av Gunnar Larsson

Sixten Larsson i bilhytten

Vem var Sixten Larsson

Sixten Larsson föddes den 10 juni 1907 på gården "Jan-Ols" i byn Hammarby, Västmanland. Hans föräldrar var Augusta född Eriksson i Boda 1878 gift med Arvid Larsson född i Goddarbo 1877. De köpte gården "Jan-Ols" i Hammarby år 1904.
Sixten hade två syskon, Eugén född 1911 och Helena född 1915.


Förord (från boken)

De krigshändelser som ägde rum 1939-45 har nu i många fall förbleknat. Finska vinterkriget blev ett krig bland många andra.

Ändå är det detta krig som, trots att Sverige inte var ett krigförande land, berörde oss svenskar på ett omskakande sätt. Vi i Sverige levde i de flesta fall då och även i fortsättningen ett förhållandevis lugnt liv. De svenska beredskapsmännen behövde inte avlossa ett enda skott mot någon fiende.

Det finska vinterkriget och hela andra världskriget följdes av oss svenskar på relativt nära håll.

En stormakt som utan förvarning överfaller ett litet land, väcker alltid känslor. I det här fallet, när det gällde vårt broderland Finland, var det många svenskar som ville hjälpa sina kämpande systrar och bröder.

Den svenska regeringens beslut, att inte hjälpa Finland med militär insats, blev för många en stor besvikelse. Detta är nu historia och blir varken bättre eller sämre av att fortsätta älta.

Anledningen till att jag skriver denna bok är, dels det material i form av dagböcker, brev och foton som min far, Sixten Larsson överlämnade till mig med en förhoppning om att det en gång skulle publiceras, dels är det en senkommen hyllning till det finska folket.

Det jag nu har gjort är ingen fullständig beskrivning av krigen, det har andra gjort bättre. Min förhoppning är att det som jag nu har skrivit blir väl mottagit av alla berörda.

Möklinta våren 2003. Andersoss Gunnar Larsson, Nässelbo.


Innehållsförteckning (från boken)

Vem var Sixten Larsson
En historisk återblick, tiden före finska vinterkriget
Den ödesdigra gränsen
Vinterkrigets början
Sixten Larssons dagböcker och brev
Fredsslutet den 13 mars 1940
Vinterkriget dag för dag
Fältmarskalk G. Mannerheims dagorder den 14 mars 1940
Utdrag ur president Risto Rytis tal i riksdagen den 15 mars 1940
Fortsättning på Sixtens dagböcker
Sixtens minnen från beredskapstiden 1940
Det ryska armégeväret
Fortsättningskriget 1941-44
Fortsättningskriget dag för dag
Det glömda ridderskapet
Faktauppgifter om Finland, tiden efter andra världskrigets slut
Beredskapstiden 1940, Sixtens dagböcker
Samtida händelser i Sverige: Sandöbron rasar
Sammankomst på Stockholms slott, 1939
Ryska bombanfall mot svenska mål
Bomber över Strängnäs och Stockholm
Den stora smällen i Krylbo
Krigsvintrarna
När Sverige gick på kol
Finska barn kom till Möklinta
Sammanfattning
Vår militära beredskap
Krigsnotiser ur Salaortens lokaltidning:
Upptakten till det finska vinterkriget
Ryska versionen av finska "provokationer"
Finska dementien
"Tack för god vakt" insamlingen
Finlandshjälpen
Insamlingsepisoder
Mjölkpengar
Trettondagsarbete för Finland
Finskt tack för hjälpen från Sverige
Upprop för luftvärn i Sala
Svenska frivilligkåren
Mannerheims tal till de utländska journalisterna
Stora finska framgångar i kriget
Kungl. Maj:ts tal i Stockholm 1940
Det svenska nej-et. Finsk begäran om svensk militär hjälp
Den fruktansvärda kölden
450 000 hemlösa i Finland
Mul- och klövsjuka i Finland
Sveriges beredskap den 8 maj 1940
Carl Gustaf Mannerheim
Frihetsmarsch, Evert Taube
Finlands krigsveteranförbund
Sotaveteraani - krigsveteranen
Litteraturförteckning
Fotobilaga