Recension av boken från tidningen
Veteranposten
Medlemstidning för södra Finlands Krigsveterandistrikt rf
September 2003 nr 4/2003 sidan 16
www.hurrar.net/tid/veteranposten.html


Sixten Larssons Dagboksanteckningar och brev från finska vinterkriget och beredskapstiden

Gunnar Larsson har på ett förnämligt sätt sammanställt faderns Sixten Larssons dagböcker ifrån beredskapstiden såväl som ifrån hemmets vardag till 29:e bilkompaniets beredskapstjänstgöring och dess hitintills tämligen okända insats i finska Karelen efter freden den 13 mars 1940 och i fyra veckor framåt, som hjälp åt finska myndigheterna med transporter ifrån det avträdda området öster om Joensuu, både av människor och bohag.
Boken är rikligt försedd med bilder och kartor, samt information om de stora krigshändelserna, som ger en bra bakgrund av vardagen i Sverige och Finland sedd med den enskilde beredskapsmannens ögon.
Tonen och den dåvarande samhällsandan kommer på ett utmärkt sätt fram i boken.
Boken är därför ett mycket gott tillskott i den fåtaliga utgivningen om enskilda beredskapsmäns vardag och med finsktsvenskt perspektiv.

JAN MOLIN