1875 års upplaga av Bondepraktikan

En liten bok som kallas

Bonde-Praktika

eller Wäderbok

innehållandes några sköna reglor
 huruledes man skall känna och lära årsens lopp
alltid warandes år ifrån år.

Fromme läsare köp nu mig,
Mycket förstånd lärer jag dig,
Bonde-Praktika är mitt namn,
Läs mig det länder dig till gagn,
Det hela årsens lopp will jag dig lära,
Hwarefter du dig skall regera.Den gamla Bondepraktikan, "handbok" för bönder, en av våra kanske äldsta handböcker. Utgavs första gången i Tyskland år 1508 med ett häfte på endast tolv sidor. Den redogjorde då främst för vad vädret skulle bli för varje månad under följande året, utifrån vilket väder det varit under tolv juldagarna efter julafton. Julaftonens väder var också viktig att iaktta samt vilken veckodag som juldagen inföll på.  Senare upplagor av boken gav bl.a. medicinska råd och texten var skriven på vers.

År 1666 kom en svensk upplaga som påtagligt liknar den danska (som kom redan år 1597). Bondepraktikan blev snabbt populär och kom ut med 50 upplagor fram till slutet av 1800-talet. Nytryck av de äldre upplagorna förekommer fortfarande.

Från år 1733 har den svenska Bondepraktikan tillägg "Några märken till väderlekens förändring" som delvis är ur Petrus Elvius almanackor. Petrus Elvius har något avlägsna släktband med Möklinta genom att Kyrkoherden Nicolaus Erici Lindemontanus (f.1570 - 71 och d.1653 och ligger begravd inne i Möklinta kyrka) sonhustru Elisabeth Elfvia (f.1627 och d.1710) som är kusin med Petrus Elvius (f.1660 och d.1718 astronom och professor i Uppsala från 1699).

Källa Nationalencyklopedin och egen släktforskning.