Vart tog vägen vägen?
om Dalkarlsvägen


Möklinta välkomnar vandrarna vid Dalagränsen
Se mer information på Dalkarlsvägens egen hemsida
 

DALKARLSVÄGEN är ett system av stigar och vägar som användes vid de säsongsvisa arbetsvandringarna från övre Dalarna ned till Stockholm ända fram till början av 1900-talet.

En del av stigarna är restaurerade. Andra är nästan igenvuxna men efter hela vägen till Stockholm finns det spår av dalfolkets vandringar.

Syftet är nu att återskapa vandringsvägen med hjälp av hembygdsvänner utmed vägen. En viktig del av arbetet är att samla den kunskap, som finns bevarad kring stigarna och deras historia och att märka upp vägen och ta fram ett kartmaterial.

I maj månad år 2000 genomfördes en första storvandring från Mora till Stockholm. Starten gick från Mora den 9 maj och målet Stockholm nåddes den 20 maj. Några gick hela sträckan, andra anslöt utefter vägen och gick endast en bit. Man passerade Möklinta måndagen den 15 maj.SALA ALLEHANDAS referat från år 2000.

Mora - Stockholm till fots!

Dalkarlarna Trons Lasse och Runar Tommila besökte häromkvällen Möklintagården. De visade bilder och berättade med stor entusiasm och inlevelse, för en intresserad publik, om sin fotvandring längs den gamla Dakarlsvägen, som sträcker sig i ett nystan av stigar från övre Dalarna till Stockholm.
Dessa vägar användes av fattiga kullor och masar, som sökte sig arbete långt hemifrån över somrarna ända fram till början av 1900-talet.
Syftet med Trons Lasses och Runar Tommilas vandring var att hedra dessa människor och att testa den moderna dalkarlens förmåga att med mat och husrum på ryggen i rask takt gå de 25 milen mellan Falun och Stockholm.
Ett annat syfte är att i samarbete med ortsfolk och hembygdsföreningar kunna restaurera stigar, kulturminnen, gamla byggnader och att tydligt markera platsen för intressanta händelser utefter vägen och så snart som möjligt sätta vägvisare med samlingsnamnet Dalkarlsleden och de lokala namnen på stigarna och att göra vandringen till en årlig tradition.

Årets vandring startar i Mora den 9 maj och kommer till Möklinta Gammelgård den 15 maj vid middagstid.

Möklinta Hembygdsförening genom Sonia Nilsdotter.