Möklinta Hembygdsförening
och Gammelgården

Hembygdsföreningen "som den 19/10 1919 började sin verksamhet med en fest varvid inskrivos 39 medlemmar. Under 1920 avhölls en fest i Templarlokalen Forneby, med föredrag av kandidat Kjersén och Nils Lundberg. Festen fortsatte senare på kvällen i Hammarby och inbragte tillsammans en nettobehållning av kronor 185,58." Vid 1920 års slut hade föreningen 96 medlemmar.

Citat ur föreningens stadgar: §2 Föreningens ändamål är
att: i allmänhet söka väcka och utbreda kärlek till hembygden; att: uppsöka, samla och vårda föremål från orten till belysande av gångna tiders liv;
att: i övrigt verka för bevarandet av varje spår av äldre tiders kultur samt utbreda kännedom om allt som kan bidraga till ökad insikt om hembygdens forntida och nutida kultur och natur.

Styrelsen 1919: ordf. "Anders-Jans" Karl Johan Johansson Hammarby. V.ordf. Anders Johan Johansson Österbo. Sek. Theodor Eriksson, Forneby. V.sek. Augusta Larsson Hammarby. Kassör. Emil Larsson Östervad.

Gammelgården omkr år 1925. Fotograf okänd.
Gammelgården omkr år 1925Styrelsens första uppgift blev att utse en lämplig plats centralt i socknen och att där uppsätta en gammelstuga. I byn Bår, på ödegården "Grannas", fann styrelsen en gammal byggnad. Styrelsen var enig om att någon lämpligare byggnad ej stod att finna inom socknens gränser. Ägarna till ödegården "Grannas", August Fredling och Karl Vidlund var villiga att sälja den gamla stugan och för l 500:- bytte den ägare, år 1921. Rivning och flyttning utfördes av föreningens medlemmar, likaså grundläggningen på stugans nya plats. Uppsättningen lämnades ut på anbud. Lägsta anbudet 400:- lämnades av Vilhelm Fernkvist, vilket föreningen fann skäligt och antog.

Hösten 1922 stod gammelstugan (Bårstugan) färdig och den tredje september hölls en stor invigningsfest med 757 deltagare. Intresset för föreningen och för Gammelgården, som den nu kallades, var stort och varje år hölls fester med föredrag och uppträdande av olika artister. Till sommarfesten 1926 sålde skrivarens farfar; 41 l mjölk å 13 öre. 6 l grädde å 1,80. 6,5 kg smör å 2,85. 6 kg ost å 1,20. Kaffe, mjölk och smörgåsar hade en strykande åtgång vid dessa fester.

Hus nr: 2 på Gammelgården, en loftbod från Sunnankil, uppsattes 1925. I rask följd kom nu en bastu från Sunnankil och ett stolphärbre från Vivastbo, ditflyttade och uppsatta 1927. Efter en andningspaus på några år förvärvade så föreningen ett soldattorp från Östervad. "1938 uttalade styrelsen sin glädje över att det s.k. Österbergska soldattorpet nu kunnat införlivats med museet, där det för kommande generationer helt säkert kommer att bli ett värdefullt minnesmärke från tider som flytt, ett vittnesbörd så gott som något, hur soldaten bodde och levde fram sin tid emellan de regelbundet återkommande övningarna i vapnets tjänst."

"Bengtsgården" föreningens senaste förvärv, en tvåvånings parstuga från Sunnankil, invigdes 1964. En fin utomhusscen byggdes 1985 av Möklinta Dragspelsgille. Ett spruthus från Bännbäck sattes upp 1994.

Hembygdsföreningen hade 280 medlemmar år 1995.

Text och svartvita bilden från Gunnar Larssons bok (år 1998) "En bok om Möklinta socken" s.461.

Historik  över Möklinta Hembygdsförenings 90-åriga levnad, 1919 - 2009 här.