Bastu
Flyttad från Sunnankil 1927

BASTU från Sunnankil. Flyttad 1927.

bastu, förr badstuga, ett fristående mindre hus eller ett rum i en byggnad, avsett för dels ångbad och andra bad, badbastu, dels torkning av lin, malt, säd m.m. samt rökning av kött och fisk, tork- eller rökbastu.
Källa: Nationalencyklopedin.