Gammelgården i Möklinta


Tuschteckning av Bo Svärd

Hembygdsgården eller Gammelgården består av en samling äldre hus, som flyttats från olika platser i socknen. Dessutom finns en utomhusscen byggd 1985 samt en toalettbyggnad uppförd år 2000.


Kolmilan

Möklinta "kolmilornas socken"!

På Gammelgården har det nu sedan år 1990 arrangerats en "Möklintavecka" med bl.a. uppträdande, marknad samt uppvisande av Gammegårdens hus och gammalt hantverk. Där har även funnits en kolmila som var tänd hela veckan.


hembygdsgård, gängse benämning på ett mindre friluftsmuseum på svensk landsbygd. Ett första mål för de under 1900-talets förra hälft bildade hembygdsföreningarna var vanligen att rädda en ortstypisk mangårdsbyggnad eller en hel gård, vilken dels kunde fungera som exponent för ett äldre byggnadsskick, dels kunde användas för föreningssammankomster och fester. Inredningsmässigt eftersträvade man ofta att uppvisa så ålderdomliga drag som möjligt. Tidigare brukade man flytta byggnaden till en centralt i bygden belägen plats, numera föredrar man att bevara en gård på ursprunglig plats. Hembygdsgårdarna ägs vanligen av en lokal hembygds- eller fornminnesförening och drivs på ideell basis.
Källa: Nationalencyklopedin