Loftbod
Flyttad från Sunnankil år 1925

Vällingklockan som pryder den gamla loftboden inropades av föreningen för 2,50, vid auktionen i Österbännbäck 1925.

LOFTBOD MED SVALGÅNG OCH PORTLIDER Innehåller färdstall och en matbod på nedre botten samt två bodar på övervåningen, som använts till sommarbostad åt pigor och drängar. Flyttad från Sunnankil 1925.

loftbod, timrad förrådsbyggnad i två våningar. Ingen direktförbindelse finns mellan rummen, utan dessa har öppning blott mot långsidan, där en svalgång ger tillträde till övervåningens rum. Denna svalgångs räcke och stolpar var ofta konstfullt profilerade. Loftboden är i Sverige känd sedan medeltiden, inte minst från Bergslagen. Den har vanligen ingått som en del i en fyrsidig gårdsanläggning och har huvudsakligen använts som visthusbod. Övervåningen har också utnyttjats till sovutrymmen, dock endast sommartid, eftersom loftbodarna alltid saknade eldstäder.
Källa Nationalencyklopedin