Timrad loge
Flyttad från Forneby år 2002
Se bilder på flytten och renovering

TIMRAD LOGE. Bröderna Pettersson i Hällsjöholm hade skänkt en timrad loge, ca 12x7 meter till Hembygdsföreningen.
Föreningen tackar för gåvan, beslutar att flytta den till Gammelgården och placera den till höger om vägen mellan Bengtsgården och bastun.  Flyttad från Forneby år 2002.

loge, sädeslada med utrymme för tröskning eller (vanligen) själva tröskutrymmet, trösklogen. Efter skördetröskningens genombrott byggs knappast längre några logar. Logen hade för slagtröskningens skull ett rejält plankgolv eller (i Skånes slättbygder) golv av stampad lera. Förvaringsplatserna för otröskad säd på ena eller båda sidor av logen kallas loggolv. Logen ingår i de fyrlängade skånska gårdarna som en av längorna, kan vara sammanbyggd med stall och ladugård till en enhet eller vara friliggande. I Dalarna finns trösklogar som kan dateras till medeltiden. Där terrängen var tillräckligt kuperad var det i mellersta Sverige på större gårdar vanligt att man lade logen så att man i arbetsbesparande syfte kunde åstadkomma en körbro upp till logloftet.
Källa Nationalencyklopedin