Bypump
Från Lisselbo

BYPUMP som kommer från Lisselbo.

vatten är det vanligaste av alla ämnen på jorden. Nästan allt vatten, 98 %, finns i havet och är salt. Bara 2 % är alltså sötvatten. Sötvattnet finns i sjöar och vattendrag, som grundvatten i marken och fruset som glaciärer. Allt vatten på jorden ingår i ett evigt kretslopp. Vattenånga stiger upp från hav och sjöar. Uppe i luften kyls vattenångan av och kondeseras, får vätskeform, som moln. När molnen kyls ner fälls vattnet ut som regn eller snö. På marken rinner det vidare till vattendrag eller ner i jorden som grundvatten. Grundvattnet rinner vidare och kommer så småningom ut igen i källor och bäckar, som rinner ut i sjöar och hav. Glaciärerna rör sig långsamt mot havet, och glaciärkanten bryts av till isberg, som smälter så småningom.
grundvatten
är vatten som finns under marken. En del av allt vatten som faller som regn och snö tränger ner under markytan i lösa jordlager, sprickor i underjordiskt berg och liknande. Vattnet rinner vidare och kommer så småningom ut igen i källor och bäckar. Grundvattnet är för det mesta rent, och man använder det gärna till dricksvatten. För att få upp det gräver eller borrar man en brunn.
Källa: Nationalencyklopedin