Spruthus
Flyttad från Väster Bännbäck år 1994

SPRUTHUS  Från Väster Bännbäck. Flyttad 1994.