Möklintaveckans jubileumssten


MÖKLINTAVECKANS JUBILEUMSSTEN där det med skyltar är dokumenterat jubileum, vid 10 och 15 år av Möklintaveckan, sedan starten år 1990. Den började “för att få lite liv och rörelse på byn” av ideella krafter från socknen.