Stolphärbre
Flyttad från Vivastbo år1927

STOLPHÄRBRE En märklig byggnad. Gavelingång med genom vägglivet framspringande golv, som använts till trapp. Flyttad från Anders Ers i Vivastbo 1927.

stolphärbre, stolpbod, stabbur, förrådshus upplyft på stolpar, vanligt på bondgårdar i n. Svealand och Norrland. En primitiv och ursprunglig form av stolpbod är den bland samerna förr använda njallan.
härbre (av härbärge), förrådshus, sommartid ofta använt som sovkammare, i en eller två, stundom även tre, våningar, vanligen (utom främst i Värmland och Siljansbygden) med gavelingång, norr om Vänern-Mälaren inte sällan upplyft på stolpar (stolphärbre) eller på ett par extra syllvarv. Härbret, där en bondgårds viktiga förråd av t.ex. spannmål och kläder kunde förvaras, var ofta välbyggt för att stå emot fukt och skadedjur och av rädsla för bränder placerat ett stycke utanför den övriga gårdsbebyggelsen. Stolphärbret anses ha funnits som typ redan under yngre järnåldern.
njalla (samiska), liten visthusbod hos skogssamerna, byggd i knuttimring eller ibland i skiftesverksteknik med sadeltak och liten dörr. Boden var placerad på en hög mittstolpe för att försvåra för rovdjuren att komma åt matförråden (t.ex. renkött och insaltad fisk). En grov stock med uthuggna fotfästen kunde vid behov resas som stege.
Källa: Nationalencyklopedin