Trossbod
Flyttad år 2004 från Strandmora
Se bilder på flytten och renovering

TROSSBOD från 1500-1600-talet. Flyttad till Gammelgården år 2004 från Strandmora. Tidigare har den varit uppställd i Vreten-Sonnbo. Till slutet av 1800-talet var den använd som militärt förråd (Tross) åt det militära indelningsverkets soldater "indelta soldater".
Timret är s.k. "Facettbilat" och är då sexkantigt. Av dessa hustyper finns nu endast tre stycken bevarade i Västmanland.
Pärttak eller spåntak kallas takbeläggningen. Detta är framtaget i Möklinta på en gammal spånhyvel. Materialet på spånorna för detta tak är Asp och sammanlagt gick det åt 3000 st. samt 7000 st. spik. Spånorna är spikade i tre lager.
Den gamla dörren (i dåligt skick) med sitt lås finns under den nya dörrbeklädnaden.

pärttak, torr, späntad (furu)sticka förr vanl. anv. som lyssticka, men äv. i korgar och som takbeläggning: pärtbloss; pärthyvel; pärthållare; pärtkorg; pärttak
Källa Nationalencyklopedin