Litteratur att köpa

Skommars-Anders i Bår
Släktens sista Nasare och Backstugusittare
av Johnny Andersson

En nära personlig släktberättelse med utgångspunkt från Nasaren och Torparen Anders Erik i Bår och Möklinta, han var född år 1862. Från honom gör vi utflykt i släkten åt flera håll. Hans farfar var titulerad som Backstuguman och Skomakare. De levde alla med mycket lite tillgångar som med tiden sakta förbättrades, kanske en ganska normal släkthistoria.

Anders Erik Andersson satt vid fotogenlampan och räknade igenom veckans inkomster och utgifter, det var många gånger fattigt i stugan. Nu var det bara han själv och de två barnen Ingeborg och Gottfrid kvar i familjen. Det var inte länge sedan, den yngsta sonen gick bort och straxt där efter även hustrun Augusta Josefina. Det var många gånger fattigt, de behövde dock aldrig svälta. Det fanns alltid potatis även om det ibland saknades annan mat. Vissa år på hösten, köpte de en tunna med salt sill. På våren då sillen i tunnan började ta slut, mosade de potatisen med endast sillspadet, de behövde aldrig svälta!

Boken är skriven med uppgifter främst från gamla dokument, kyrkböcker och muntiga berättelser, den innehåller över 100 bilder på personer, platser och dokument. Släkten har i flera generationer bakåt levt och bott i Bår och Möklinta. I början av 1900-talet lämnades detta för staden, men ännu finns fortfarande rötterna kvar på landet.

Boken Skommars-Anders i Bår är på 147 sidor, kan beställas av författaren på mail johnny.ason@gmail.com. Den kostar 200 kr + ev. frakt, ca 60 kr.
Under Möklintaveckan säljes boken av Gunnar Larsson på logen

 


Möklinta Förr & Nu
av Gunnar Larsson

Redan när jag forskade och skrev min första bok om socknen insåg jag hur mycket som inte kom med då. Sockenstämmoprotokollen, t. ex. som skrevs vid sammanträdena i sockenstugan, behandlar allt som hänt och vad som skulle hända i församlingen. Alla dessa finns kvar, numera förvarade på landsarkivet i Uppsala. En ovärderlig kunskapskälla. Jag har läst varenda protokoll, sammanställt dem, uppdelat dem på ämnesområden och redovisar med kommentarer och förklaringar i kronologisk tidsföljd. De äldsta bevarade protokollen är från slutet av 1700-talet. Samtliga är läsbara, med lite träning. Där finns oändligt mycket av vår sockens historia samlad.
Domböcker, byhandlingar, egna handlingar m.m. har kompletterat sockenbeskrivningen. Mycket som inte kom med i min första bok finns med nu. Möklintas äldsta by, Forneby med socknens första kapell. När kom kristendomen till Möklinta? Spekulationer och fakta redovisas. Utvandringen till "den arbetande klassens paradis" Amerika. En fullständig redovisning av personer som finns med i "Elfsborgs" andra lösen år 1613 - 18. Post och postgång, från då till nu OCH MYCKET, MYCKET MERA!
Hela innehållet i boken kompletteras med kartor och en mängd bilder som inte tidigare har varit publicerade.

Boken är på 412 sidor, med material som inte tidigare varit publicerat. Den kan redan nu köpas. Under Möklintaveckan säljes boken på logen, där Gunnar Larsson säljer boken och svarar på frågor. Senare kan den köpas hos VM-Travarna och Ewerlöfs bokhandel i Sala. Den kan också beställas direkt av författaren, Gunnar Larsson på telefon 0224-80229 eller e-post gunnar.larsson@sheab.net
 
Under Möklintaveckan säljes båda Gunnar Larssons Möklintaböcker,
En bok om Möklinta socken
och
Möklinta förr & nu
för 500 kr! Ca 1000 sidor Möklintahistoria!

Boken Möklinta förr & nu kostar 300 kr + eventuell frakt, ca 70 kr.

 


Aron Jerndahl – vardagslivets skulptör
av
Lennart Parknäs

Det är inte konstigt om du inte hört namnet Aron Jerndahl förut. Han är i det närmaste helt bortglömd i den svenska konsthistorien, förutom då för den jugendaktiga och ofta avbildade tennskålen Bonddansen från 1903. Ändå var han under 1900-talets första årtionden en kändis i konstlivet. Aron Jerndahl ägde en häpnadsväckande teknisk talang liksom en uppdriven sensibilitet och formkänsla som ännu berör. Han var i en och samma person kyrkorenoverare, dekorationsmålare och konsthantverkare. Som skulptör blev han - uppvuxen i Möklinta socken - en djupt originell skildrare av framför allt bönder och bönders arbete. Men karriären blev bara alltför kort, då Jerndahl förstörde händerna under experiment med syrabad för att göra sina gipsskulpturer mer beständiga. Lennart Parknäs rekonstruerar i denna bok ett gripande konstnärsöde.

Förlag: Bokförlaget Atlantis Antal sidor: 240 Vikt i gram: 1209
ISBN 10: 9173534684

Läs mer om Aron Jerndahl


Byarna vid sjön, ett stycke MÖKLINTAHISTORIA
av Ingemar Pettersson

Den handlar om socknen Möklinta och dess plats i historien.
Om byar och gårdar i östra delen av Möklinta. Ägarlängder, historia om varje by, bland annat om Storskiftet och Laga Skiftet. Kapitel som handlar om rotarnas soldater, litet om sägner och traditioner och annat som påverkat bygdens liv genom tiderna. Litet historik om spelmän i bygden.

Du kan köpa den direkt av författaren:
Ingemar Pettersson
Sundsbacka Möklinta
Tel. 0224-81017

350 sidor, inbunden. Pris 450:- (plus ev. frakt)

Läs mer om boken


En bok om Möklinta socken
av Gunnar Larsson

Det stora, grundläggande arbetet om Möklinta. 560 faktaspäckade sidor om Möklinta med tonvikt på Västra gränden. Byar, gårdar och ägare. Jordbruket, skogen med kolning, vägar, kyrkan, skolan, fattigvård, föreningar, jakt ...
Du hittar massor med intressanta detaljer. Rikt illustrerad bl.a. med gamla foton tagna ur fotografen Axel Forsmarks glasplåtssamling.

Du kan beställa den direkt av författaren, Gunnar Larsson på telefon 0224-80229 eller e-post gunnar.larsson@sheab.net

560 sidor, hårda pärmar. Pris 300 kr (plus ev. frakt)
 

En bok om Möklinta socken

Läs mer om boken


Sixten Larsons dagboksanteckningar och brev
från finska vinterkriget och beredskapstiden
av Gunnar Larsson

En bok om finska vinterkriget och den svenska beredskapstiden som Gunnar Larsson sammanställt efter sin far Sixten Larssons material såsom dagboksanteckningar, brev och foton som också boken är rikligt försedd med. Därtill avsnitt om Finland och Sveriges samtida utveckling.
En längre artikel om boken fanns med i Sala Allehanda måndagen den 30 juni 2003 samt även i den finska Veteranposten, läs deras recension. Boken har blivit mycket väl emottagen av såväl de svenska som finska krigsveteranföreningarna.

Boken finns att köpa i Sala och Avestas bokaffärer samt VM-travarna i Möklinta. Även Södra Finlands Krigsveteranförening i Helsingfors har den till försäljning.
Den går också att beställa genom Gunnar Larsson på telefon 0224-80229 eller e-post  gunnar.larsson@sheab.net

140 sidor. Pris 200 kr (plus ev. frakt)
 

Läs mer om boken


Olofs Dagar eller en småbondes liv i början av 1900-talet
Utdrag ur Olof Larssons dagbok åren 1901 - 1918
av Sven-Olov Larsson

Med utgångspunkt från författarens farfars anteckningar i dagböcker och kassaböcker har här gjorts en intressant återblick i vardagslivet på landet i början av 1900-talet. Vi får en inblick i dåtidens mått och priser men även i olika uttryck och arbetssätt samt även vädret som naturligtvis var viktigt. Det berättas också mycket om platser i och runt omkring Möklinta.

Boken är illustrerad med bl.a. fotografier, tabeller för mått och vikter samt en god inblick i de aktuella inkomsterna och priserna för olika varor. Vi får även ta del av "Olofs smarta tips" som medel mot mygg, råttor, huvudvärk m.m. samt även "Råd vid tillverkning" av rödfärg och mursten. Boken är intressant att läsa som en roman eller att använda som informationskälla.

Säljs under Möklintaveckan i Soldattorpet eller ring Sven-Olov Larsson 0226-61536

165 sidor. Pris 170 kr (plus ev. frakt)

Läs mer om boken


Vår uppmärksammade broschyr
10 historiska utflyktsmål i Möklinta
.

Häftet visar med vägbeskrivning tio olika utflykter i Möklinta. Utflyktsmålen är gamla historiska och intressanta platser som du får läsa om i häftet. Målen är samlade i två olika utflykter en som heter Storsjön runt och den andra Norra Möklinta. En karta över Möklinta med de markerade målen finns på baksidan.

Det finns fortfarande exemplar kvar. Lämplig present till folk med anknytning till Möklinta! Säljs under Möklintaveckan i Soldattorpet eller ring Gunnar 0224-80229 eller Karin 0224-
80132

18 sidor. Pris 10 kr.


Gamla spelmän och spelmanslag i Möklinta

En skrift om den rika spelmanstraditionen i Möklinta. Här får Du läsa om LillSammels Per och  LillNorman, Västerbo-Kalle och Olars Alfred, de fyra generationerna klarinettister från gården Erkers i byn Västerbo i Möklinta socken och många, många fler.

Häftet gavs ut till den första Möklintamusikens dag i september 2003.
Boken är rikt illustrerad.

Säljes på Möklintagården
Pris 20 kronor. 

Läs mer om boken


Här ser vi LillSammels-Per