Ett tack från Webbmaster!

Välkommen till hemsidan för
Möklinta Hembygdsförening
Föreningens historia

Under år 2019 kommer föreningen att få en ny fräsch hemsida! Den finns redan nu på nätet
https://www.hembygd.se/m-klinta-hembygdsf-rening

Ett tack från Webbmaster!

 

HJÄLP!
    !

Möklinta Hembygdsförening

behöver nya styrelseledamöter.

 

!

 

Vi är 5 i styrelsen som är 80+

och har varit med i många år.

Vi kommer att avgå.

Nu måste nya krafter ställa upp

om föreningen ska överleva!

!

Kom med förslag på intresserade personer!

Ring 070-530 37 65

eller 0224–802 29

eller 073-704 70 99

!

En välskött Gammelgård med en stabil ekonomi

100 år gammal

bör inte överlämnas till kommunen!

 

DEN TILLHÖR OSS ALLA I MÖKLINTA!

 

På hemsidan finner du lite av varje om Möklinta och dess hembygdsföreningen. Här finner du styrelsens sammansättning och föreningens årsprogram. Text och bilder från föreningens "ögonsten", vår Gammelgård samt lite blandade texter och litteratur från och om vår hembygd.
Vi hälsar alla välkomna till hemsidan, att besöka Möklinta eller som medlemmar i föreningen.
Stöd föreningen med ditt medlemskap. Den låga årsavgiften är betydelsefull för att föreningen ska kunna bestå och vara lika aktiv som den är idag. Nu under många år har den varit mycket aktiv, både med renovering och utbyggnad av Gammelgården samt att bevara det gamla och sätta Möklinta "på kartan". Utan medlemmar kan ingen förening bestå därför är både passiva och aktiva medlemmar välkomna.

Verksamhetsberättelse för år 2018 ligger här på webbsidan.

Vill du bli medlem i Möklinta Hembygdsförening?
Medlemsavgiften för år 2019 är 100 kr/medlem eller 200 kr för familj.

Sätt in avgiften på bankgironummer 282–9620, Möklinta Hembygdsförening (Det gamla postgironr. är borttaget)
för familj, bifoga även de övrigas namn
OBS. Föreningen har bytt från postgiro till bankgiro, 282 – 9620.
Se till att endast använda nya bankgironumret.

Maila gärna tips och brister webbmaster@moklintagammelgard.se
Sidan uppdaterad 18 december 2019

Hitta till och i Möklinta med kartan
Hitta vägen!