Ett tack från Webbmaster!

Välkommen till hemsidan för
Möklinta Hembygdsförening
Föreningens historia
Möklinta "kolmilornas socken"! (enl.Olof Grau år 1754)

Ett tack från Webbmaster!

Filmkväll
onsdag den 7 november kl 19:00

Se mer här
 

På hemsidan finner du lite av varje om Möklinta och dess hembygdsföreningen. Här finner du styrelsens sammansättning och föreningens årsprogram. Text och bilder från föreningens "ögonsten", vår Gammelgård samt lite blandade texter och litteratur från och om vår hembygd.
Vi hälsar alla välkomna till hemsidan, att besöka Möklinta eller som medlemmar i föreningen.
Stöd föreningen med ditt medlemskap. Den låga årsavgiften är betydelsefull för att föreningen ska kunna bestå och vara lika aktiv som den är idag. Nu under många år har den varit mycket aktiv, både med renovering och utbyggnad av Gammelgården samt att bevara det gamla och sätta Möklinta "på kartan". Utan medlemmar kan ingen förening bestå därför är både passiva och aktiva medlemmar välkomna.

Verksamhetsberättelse för år 2017 ligger nu här på webbsidan.
Vill du bli medlem i Möklinta Hembygdsförening?
Medlemsavgiften för år 2018 är 100 kr/medlem eller 200 kr för familj.

Sätt in avgiften på postgirokonto 482 65 54 - 0, Möklinta Hembygdsförening
för familj, bifoga även de övrigas namn
Maila gärna tips och brister webbmaster@moklintagammelgard.se
Sidan uppdaterad 23 oktober 2018

Hitta till och i Möklinta med kartan
Hitta vägen!