Styrelsen

Namn Adress Funktion Tel 0224 +
(om ej annat anges)
Mailadress

Gunnar Larsson

Nässelbo Ordförande

802 29          

gunnar.moklinta@telia.com

Per Arne Lindberg

Nässelbo

Vice ordförande 801 00  

Anita Bertilsson

Åsgrind Sekreterare 802 34  

Christiane Schaack

Forneby Kassör    

Per Arne Eriksson

Valsätra Övrig ledamot 802 74  

Anna Greta Eklund

Stjärnberg Övrig ledamot 840 22  

Sonia Nilsdotter

Nässelbo

Suppleant

802 29

 

Britta Ahlzén

Boda Suppleant    
Arne Persson Åverka Suppleant    

Kallelse till årsmötet och verksamhetsberättelser här!

Historik  över Möklinta Hembygdsförenings 90-åriga levnad, 1919 - 2009 här.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften för år 2019 är 100 kr/medlem eller 200 kr för familj.
Skriv på meddelandetalongen "Medlemsavgift 2019 och ditt namn". Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort, men skriv då namnen på alla som vill vara med! Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma bankgironummer, 282–9620. Det gamla postgironumret är borttaget.
OBS. Föreningen bytte från postgiro till bankgiro, 282 – 9620.
Se till att endast använda nya bankgironumret.

Din medlemsavgift betyder mycket för föreningens överlevnad. Välkommen som medlem, aktiv eller passiv. Du bestämmer själv.

Alla husen på vår Gammelgård kräver underhåll, städning, målning mm, vill Du hjälpa till? Har Du möjlighet att hjälpa till under sommaren med exempelvis servering eller kanske Du kan baka något så hör av Dig till Anita Bertilsson, Sonia Nilsdotter eller Gunnar Larsson.

Så än en gång DIN medlemsavgift och arbetskraft behövs!