Telefon-Bernard flyger över Möklinta

Ann-Britt Bjurling bor i Forneby och har berättat följande historia.

Hennes far var Verner Johansson. Han var född i Leckenbo på gården "Erik-Anders" men flyttade till Forneby .Ett kort på Verner och hans bror Sven taget ungefär 1917 finns i Gunnar Larssons "En bok om Möklinta socken" på sidan 545.

Verner hade en morbror, Bernard Johansson, som bodde i Leckenbo (han flyttade sedan också till Forneby). Han kallades allmänt för Telefon-Bernard därför att han arbetade åt Televerket. Han var den förste i Möklinta, som köpte en motorcykel, en Harley Davidsson. Ett foto av Bernhard från ca 1924 på sin motorcykel finns i Gunnar Larssons bok sidan 313.

Under 30-talet gjorde flygpionjären Albin Ahrenberg turnéer med sitt flygplan och erbjöd allmänheten att följa med på en flygtur. Han var också i Möklinta med ett sjöflygplan, som landade på Storsjön.

Telefon-Bernard var ju motorintresserad och blev därför en av de djärva, som tog sig en flygtur. Alla närvarande Möklintabor var naturligtvis nyfikna på hur det hade varit och bestormade Bernard med frågor.

Bernard var ganska omskakad, han kanske hade haft fullt sjå med att hålla sig kvar, för hans enda kommentar var:
"Det enda jag såg var granhäcken hos Ferners i Skräddarbo!"