Ett stort tack till hembygdsföreningens uppskattning!


Figurerna skapade av konsthantverkare Per Arne Eriksson i Valsätra, Möklinta
även hustrun Elsy är delaktig i tillverkningen, hon gör den mycket fina målningen.

Jag vill på detta sätt tacka Möklinta Hembygdsförening, för dess visad uppskattning på att jag har gjort denna hemsida. Allt arbete som görs i föreningen är ideellt (utan ersättning) så också detta arbete med hemsidan. Jag satt därför stort värde på föreningens uppskattning och gåvan jag fick i form av dessa figurer "Gumman och Gubben" under Möklintadagarna den 9 juli 2006 vid Gammelgården. Även ett stort tack till Gunnar Larssons fina tal om mitt arbete.

Med vänliga hälsningar: Johnny Andersson
Möklinta Hembygdsförenings webbmaster